Τηλεφωνικό Κέντρο - 2382350200 & 2382350300

Πληροφορίες για την Λίστα Χειρουργείου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4316/Β’30.12.2016, που αφορά στον τρόπο κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της λίστας χειρουργείου το Νοσοκομείο μας αναρτά στην ιστοσελίδα του τη λίστα χειρουργείου για όλες τις χειρουργικές κλινικές που λειτουργούν.

Στη λίστα καταχωρούνται τα εξής στοιχεία:

  1. Ο μοναδικός αριθμός που δίνεται στον ασθενή κατά την εγγραφή του για την ένταξή του στη λίστα.
  2. Το είδος του χειρουργείου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί και η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής.

Κατηγορία Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Μέχρι 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 3-6 εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 7-12 εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 12-24 εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 24 εβδομάδες και πάνω
  1. Η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς.
  2. Η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης.
  3. Η λίστα ανανεώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου αφού προηγουμένως ληφθούν υπόψη τα εκτελεσθέντα χειρουργεία.

Τα επείγοντα περιστατικά δεν εντάσσονται στην διαδικασία της λίστας χειρουργείου. Κάθε 15μερο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας πίνακας με τα διενεργηθέντα επείγοντα χειρουργεία.

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εφημερίες Ιατρών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ - Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών - Τέρμα Σεμερτζίδη - Τ.Κ. 58100 - Γιαννιτσά - Δήλωση Προσβασιμότητας