Τηλεφωνικό Κέντρο - 2382350200 & 2382350300

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Της Τριμελούς Επιτροπής αρμόδιας για τη σύνταξη του καταλόγου κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Νομικά Πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας, [Άρθρα: 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 ΚΑΙ 107 του ν. 4461/2017] του Γ.Ν. Πέλλας, Ν.Μ.Γιαννιτσών.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εφημερίες Ιατρών

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Εργαστήριο Ύπνου

Εξωτερικά Ιατρεία

Τμήμα Επειγόντων

Ιατρείο Μαστού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ - Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών - Τέρμα Σερμετζίδη - Τ.Κ. 58100 - Γιαννιτσά