Τηλεφωνικό Κέντρο - 2382350200 & 2382350300

Ραντεβού - 2382350555 & 2382350556

Διοίκηση

Σύμφωνα με την αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.2404/15.01.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ:23/16.01.2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) για διορισμό του κ. Ευάγγελου Λόγγου, ως Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. Πέλλας, με αρμοδιότητα τη Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών.

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εφημερίες Ιατρών

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Εργαστήριο Ύπνου

Εξωτερικά Ιατρεία

Τμήμα Επειγόντων

Δήλωση Γέννησης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ - Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών - Τέρμα Σεμερτζίδη - Τ.Κ. 58100 - Γιαννιτσά - Δήλωση Προσβασιμότητας