Τηλεφωνικό Κέντρο - 2382350200 & 2382350300

Ραντεβού - 2382350555 & 2382350556

Όραμα - Στόχοι

stoxoi       Οι στόχοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθοι:

• Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
• Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
• O προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου, όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Προεδρικά Διατάγματα, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του  Διοικητού αυτού.
• Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
• Ο διαχειριστικός έλεγχος των νοσηλευτικών τμημάτων.
• Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
• Η οργάνωση, προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εφημερίες Ιατρών

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Εργαστήριο Ύπνου

Εξωτερικά Ιατρεία

Τμήμα Επειγόντων

Δήλωση Γέννησης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ - Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών - Τέρμα Σεμερτζίδη - Τ.Κ. 58100 - Γιαννιτσά - Δήλωση Προσβασιμότητας